top of page
Screenshot 2023-08-15 at 14.53.33.png

Projekts IN-Voice4MPowerment ir partneru kopīgs redzējums par sociālās iekļaušanas veicināšanu, izstrādājot inovatīvu daudzdisciplīnu mākslas programmās.

Skolotāji un izglītojamie ir grupas, kuras šis projekts tiecas atbalstīt, jo īpaši laikmetā pēc kovid.

IN-Voice4EMPowerment mērķis ir iedvesmot un pilnveidot profesionāļus, kas strādā skolu izglītības jomā, jo īpaši mūzikas skolotājus/koru vadītājus, kā arī kopienas darbiniekus un citus profesionāļus, kas darbojas nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu sociālās iekļaušanas jomā.

bottom of page