top of page

LV: Ideja par albumu radās 2020. gada pavasarī, mājsēdes laikā, un kalpo kā spilgta laikmeta liecība par to, kā mēs katrs tajā jutāmies. Brīdī, kad koncertu un pat mēģinājumu process tika iesaldēts, vienā no Zoom neklātienes tikšanās reizēm Latvian Voices nolēma atrast šajā neapskaužamajā situācijā ko labu un paliekošu, attālināti radot jaunu dziesmu programmu un ierakstot to mūzikas albumā. Pirmo reizi Latvian Voices pastāvēšanas laikā jaunrades procesā iesaistījās pilnīgi visi grupas dalībnieki, gan rakstot oriģinālmūziku, gan aranžējot, gan veidojot dziesmu vārdus, un vairāku skaņdarbu gadījumā,- veicot radošu kopdarbu. Pandēmijas laika dziesmas vēsta par nekad nebeidzamo sevis iepazīšanu, par drosmi atklāt jauno un atstāt aiz muguras pagājību, par klātesamības vērtību, mīlestību, attiecībām un par mums pašiem. Grupas dalībnieks Jānis Strazdiņš saka: “Ja mūsu attiecības reālajā dzīvē tika ierobežotas, tad mūzikā tās turpināja pastāvēt.”

 

Eng: The idea of the album originated in the spring of 2020 when everyday life changed due to the lockdown and serves as a testimony of how we felt in it. At the time when concerts and even rehearsals were frozen, during one of the Zoom online meetings singers decided to make the most of this time by remotely creating a new programme of songs and recording them in an album. For some, it was a routine process; for others, it was a big dare. For the first time in Latvian Voices history all members of the group were involved in the creative process by writing original music, lyrics and in the case of a few compositions, working together creatively. These songs are about the never-ending process of self-exploration, about the courage to discover the new and leave the past behind, about the value of presence, love, relationships and ourselves. Band member Jānis Strazdiņš says: "If our relationships were limited in real life, they continued to exist in music."

Atzīšanās

€14.99Price
    bottom of page